Årsmöte LH Understen i Kärrtorp

Var med och påverka i vårt bostadsområde tillsammans med lokala hyresgästföreningen Understen i Kärrtorp.

Dags att välja styrelse för 2016
Och nomineringar till uppdrag i vår förening Hyresgästföreningen Syd-Ost:
- förhandlingsdelegation
- förhandlingsråd
- styrelse
- revisorer
- fullmäktigeledamöter

Förutom sedvanliga årsmötespunkter:

  • Verksamhetsplan i vårt område för 2016.
  • Samverkan med andra lokala föreningar i Kärrtorp.
  • Aktuella frågor
  • Bildning
  • Mini-gym
  • Lokal

Hur kan vi tillsammans utveckla vårt område och tillsammans?
I år har vi tyvärr ingen valberedning. Men vi ser gärna fler intresserade.
Är du intresserad att engagera dig med styrelseuppdrag eller fråga/aktivitet?
Alla medlemmar är varmt välkomna!

Besök oss på Facebook

Kontaktperson: Peggy Jönsson, peggy.joensson@gmail.com, 072-577 73 99

Händer just nu i Stockholms län