Årsmöte LH Understen Kärrtorp

Var med och påverka!

Till medlemmar och boende hos Primula Kärrtorp. kv Understen 1 och Viksten 2 på gatuadresserna: Kärrtorpsvägen 19–83, Vikstensvägen 4–18 samt Vikstensvägen 20 och 24.

På dagordningen, sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat:

• Verksamhetsberättelse 2016
• Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2016
• Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2017
• Nominering till olika uppdrag i Hyresgästföreningen Syd-Ost
• Verksamhetsinriktning 2017
• Förslag från styrelse: att höja uthyrningsavgiften för lokalen från 50 kronor till 100 kronor.

Tillsammans kan vi utveckla ett bra boende!

Intresserad att vara med i styrelsen eller medverka att arrangera aktiviteter för oss i området? Eller har idéer och förslag på att utveckla lokala hyresgästförenings aktiviteter. Prata med oss i styrelsen och/eller kom till mötet.

Vi bjuder på fika.

Obs För att ha rösträtt behöver du vara medlem.

Undrar du om hur du kan engagera dig, hör gärna av dig! 

Besök gärna också vår Facebooksida

Välkommen!

 

Kontaktperson: Peggy Jönsson, peggy.joensson@gmail.com, 0725777399

Händer just nu i Stockholms län