Årsmöte i Vällingby

Hyresgästföreningen Vällingby kallar till årsmöte och hälsar alla medlemmar varmt välkomna!

Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 
Anmälan om deltagande mottages på epost:  vallingby@hyresgastforeningen.se

Årsmötet består av en formell del som följer en stadgeenlig dagordning. Bland annat väljer mötet vilka som ska sitta i styrelsen och inneha andra förtroendeuppdrag under kommande år.

Årsmötet är också en viktig sammankomst därför att du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar.

Händer just nu i Stockholms län