Årsmöte i Tyresö

Hyresgästföreningen Tyresö bjuder in till årsmöte och välkomnar alla medlemmar.

Avprickning från klockan 18.30, och då serveras också en lätt förtäring.
Susanne Sjöholm från regionstyrelsen föreslås som mötesordförande, och vår assisten Cecilia Brodin från regionkontoret föreslås som mötessekreterare. 

På dagordningen, sedvanliga årsmötesärenden: 

  • Styrelsens berättelser för 2017
  • Revisorernas berättelse för 2017
  • Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för 2017
  • Val av styrelse
  • Val av revisorer
  • Val av valberedning

En gäst kommer att tala om hur höstens val kan påverka Sveriges och Tyresös hyresmarknad. 

Alla medlemmar är välkomna!
Hyresgästföreningen Tyresö
Styrelsen

Händer just nu i Stockholms län