Årsmöte i Järfälla

Hyresgästföreningen Järfälla kallar alla medlemmar till årsmöte. Varmt välkomna!

Lättare förtäring (frukt och dryck) kommer att serveras undet kvällen. 

Nomineringar kan ske via www.hgf-jarfalla.se senast 13 mars. Motioner skickas till hgf.jarfalla@gmail.com senast 27 februari.

Årsmötet består av en formell del som följer en stadgeenlig dagordning. Bland annat väljer mötet vilka som ska sitta i styrelsen och inneha andra förtroendeuppdrag under kommande år.

Årsmötet är också en viktig sammankomst därför att du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar.

Händer just nu i Stockholms län