Årsmöte i Sollentuna

Hyresgästföreningen Sollentuna bjuder in till årsmöte och alla medlemmar är varmt välkomna.

Avprickning från klockan 18.00.
På dagordningen:

  • Val av ordförande och styrelse
  • Beslut om verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen
  • Rapport om Sollentunahemsaffären

Välkomna!

Kontaktperson: Thomas Axelsson, thomasaxelsson61@hotmail.com, 070-6535686

Händer just nu i Stockholms län