Region Stockholms fullmäktige

Fullmäktiges årsmöte hålls på lördag och om så behövs fortsätter mötet även på söndag. Mötet är endast öppet för ledamöter, personal och föranmälda gäster.

Fullmäktige är regionens högsta beslutande organ och består av ledamöter utsedda av Hyresgästföreningarna i regionen. Fullmäktige fattar beslut om verksamhetsplan och budget för regionen och fastställer nivån på medlemsavgiften. Det är också fullmäktige som utser regionstyrelsen.

Obs! Incheckning och fika från kl. 8.30.

 

Händer just nu i Stockholms län