Kärrtorp i förändring – men hur?

Paneldebatt med medverkan från stadsbyggnadsnämnden, naturskyddsföreningen och arkitekt

Kärrtorp är en stadsdel där det planeras många nya bostäder med stora konsekvenser för trafik, befintliga grönområden och bebyggelse. Vi diskuterar vad som händer och hur vi ser på det ur olika aspekter. Paneldebatt med medverkan från stadsbyggnadsnämnden, naturskyddsföreningen och arkitekt. Moderator: Yngve Sundblad

Kom och säg vad du tycker!

Alla välkomna!

Arrangörer: Lokala Hyresgästföreningarna Arkö, Fyren och Understen, Kärrtorp

Kontaktperson: Peggy Jönsson, peggy.joensson@gmail.com, 0725777399

Händer just nu i Stockholms län