Bostadspolitiskt seminarium i Södertälje

BOSTAD – RÄTTIGHET ELLER LYX? Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn och Svenska kyrkan i Södertälje med idéburen sektors nätverk MIG, bjuder in till ett seminarium om rätten till bostad.

Många politiker pratar om att motverka segregation och verka för inkludering. Samtidigt upplever vi att bostadsfrågan blir en fråga där grupper tenderar att ställas allt mer mot varandra. Hur resonerar forskare och politiker om rätten till bostad? Vem har rätt att bo? Vem byggs det för och vad är visionen inför framtiden? Utifrån våra lokala utmaningar lyfter vi frågan om rätten till bostad från lokal till nationell nivå.

I PANELEN:   
Marie Linder, Hyresgästföreningens förbundsordförande
Boel Godner, Kommunstyrelsens ordförande
Håkan Buller, Stadsbyggnadsnämndens ordförande
Emil Pull, Doktorand Malmö Högskola 

UPPLÄGG: 

ONSDAG 26/4

17.30 Kvällsfika och mingel
18.00 Filmvisning
18.15 Föreläsning med forskare

19.00 Paus

19.15 Paneldiskussion
20.15 Avslut

Händer just nu i Stockholms län