Årsmöte i Nordost

  • Danderyd
  • Täby
  • Vallentuna
  • Vaxholm
  • Österåker

Hyresgästföreningen Nordost kallar till årsmöte och alla medlemmar är välkomna.

Nomineringstid: senast torsdagen den 15 februari ska alla förslag vara inlämnade till valberedningen.

Årsmötet väljer: ordförande för HGF Nordost, ledamöter och ersättare tillstyrelsen, revisorer, valberedare, fullmäktigeledamöter och husombud. 

Valberedaren: Marianne Ramström, Mail: marianne.tanten@gmail.com
Telefon: 070-578 1399 

Vi bjuder på kaffe, te, vatten och frukt. 

Välkomna!
Styrelsen

Händer just nu i Stockholms län