Årsmöte i Solna

Hyresgästföreningen Solna håller årsmöte och alla medlemmar är varmt välkomna!

Mötet börjar 18.30 men från 17.30 bjuder vi på kaffe m dopp och något matnyttigt så att vi kan starta mötet i tid. Vi lottar denna gång ut 20 fina vinster efter mötet.

Du som vill föreslå och nominera kandidater (som du tillfrågat) till de förtroendemannauppdrag som finns i dagordningen nedan, kan skicka in dessa till valberedningens ordförande Herta Fischer, Råsundavägen 68, 169 58 Solna, ( tel 27 57 56, 08/506 217 23 ). Nomineringarna måste vara henne till handa senast två veckor före mötet, vilket blir 16 mars.

Välkommen
Styrelsen 

FRÅGORNA SOM SKA BEHANDLAS 

 

  1. Öppnande av mötet
  2. Har vi fått inbjudan i tid och vilka har rösträtt på möte
  3. Val av mötesordförande och sekreterare
  4. Val av 2 justerare/rösträknare
  5. Styrelsen redovisar sin berättelse
  6. Revisorn redovisar sin berättelse
  7. Frågan om ansvarsfrihet
  8. Beslut om arvoden för styrelsen och revisorn
  9. Beslut om hur många det ska vara i styrelsen

10. Val av ordförande för 2 år

11. Val av 2 ordinarie för 2 år och 3 ersättare (om det blir fortsatt 7 + 3)

12. Val av revisorer

13. Val av 6 ledamöter och 3 ersättare till regionens fullmäktige

14. Val till delegationen gentemot Signalisten

15. Val till delegationen gentemot Lars Edman

16. Val till delegationen gentemot Solporten

17. Val till delegation gentemot Tage Liljedahl

18. Val till förhandlingsrådet

19. Val av husombud

20. Nominering till regionens styrelse och valberedning

21. Val av valberedning

22. Förslag från styrelsen

23. Avtackning och avslutning

 UTLOTTNING AV VINSTER

Årsmötet består av en formell del som följer en stadgeenlig dagordning. Bland annat väljer mötet vilka som ska sitta i styrelsen och inneha andra förtroendeuppdrag under kommande år.

Årsmötet är också en viktig sammankomst därför att du som medlem kan göra din röst hörd, möta styrelsen och träffa andra medlemmar.

Händer just nu i Stockholms län