Årsmöte på Fornbacken

Lokala hyresgästföreningen Fornbacken kallar till årsmöte. Alla medlemmar är varmt välkomna!

På dagordningen sedvanliga årsmötesförhandlingar, bland annat: 

  • Verksamhetsberättelse 2015
  • Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för 2015
  • Val till styrelsen, revisorer och valberedning 2016
  • Nominering till uppdrag i Hyresgästföreningen för 2016, bl.a. förhandlingsuppdrag
  • Verksamhetsinriktning 2016

 Vi bjuder på fika och vi kommer att ha en utlottning av biobiljetter. På mötet kommer vi även dela ut några enkäter.

Händer just nu i Stockholms län