Kurs: Ombyggnation

Vässa dina färdigheter kring ombyggnation av hyresrätt! Här är en specialsatsning för dig som vill fördjupa dina kunskaper i ombyggnationer.

Kursen är fördelad över två separata heldagar för dig som vill engagera dig för att öka hyresgästers inflytande vid ombyggnationer. Delarna är inte fristående utan bildar en kurs.

Kursen är inriktad på Hyresgästföreningens arbete med ombyggnationer i praktiken, och belyser de effekter en ombyggnation kan ha för en hyresgäst, ur ett hyresrättsligt, socialt, ekonomiskt och tekniskt perspektiv. Kursen kommer att ha interna och externa medverkanden.

Under kursens två dagar går vi tillsammans igenom:

- Ombyggnationens konsekvenser
- Ombyggnationsteknik, hållbarhet och miljö
- Ekonomi, hyressättning, standardhöjande åtgärder, bolagets egen budget för åtgärder:

• Hur sätts hyran efter en ombyggnation?
• Vad räknas som standardhöjande åtgärder?
• Hur bekostas en ombyggnation?

- Opinion och påverkan, samråd, ramavtal
• Hur kan vi ge hyresgästerna kunskap att själva ”äga” samråden?
• Hur kan jag som hyresgäst/medlem vara med och påverka?
• Hur jobbar Hyresgästföreningen med opinionsbildning i ombyggnationsfrågan?
• Hur kan ett ramavtal se ut?
• Hur ser Boverkets rekommendationer kring ombyggnationer ut?

- Juridik
• Hur ser godkännandeprocessen ut – koppling till hyresnämnden?
• Praktiska exempel, fallstudier

- Socialt perspektiv

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Stockholms län

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.