Kurs: Hyresförhandling grund

Hyresförhandling grund är en kurs för dig som vill lära dig mer om förhandlingssystemet, hyressättning och vad som påverkar hyran på våra bostäder.

Grundkurs hyresförhandlingSteg 1: Uppsala, 8–9 juni
Steg 2: Uppsala, 24–25 augusti

Kursen ger dig den grundläggande kunskap du behöver för att kunna hyresföhandla. Kursen är i två steg och riktar sig till medlemmar med förhandlingsuppdrag inom allmännytta eller hos privatvärd.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Förhandlingsuppdragets innehåll

  • Förhandlingssystemets och hyressättningens grunder

  • Kontakter med hyresgäster och medlemmar i samband med förhandling

  • Opinionsbildning som stöd för förhandlingsarbetet

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Stockholms län

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.