Rättigheter och skyldigheter

En kurs för dig som vill veta mer om dina rättigheter och skyldigheter i boendet och hur rättsläget ser ut för hyresgäster.

Kursen riktar sig till aktiva och intresserade medlemmar och förtroendevalda. Under kursen går vi igenom allmänna bestämmelser som finns i hyreslagen och hur du som hyresgäst kan påverka din boendesituation utifrån dina rättigheter och skyldigheter. 

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Rättigheter
  • Skyldigheter
  • Felanmälan
  • Brister

Målgrupp: För intresserade medlemmar och förtroendevalda.

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

Kursledare: Patric Nylén, ärendehandläggare, Hyresgästföreningen

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Andreas Sandahl via e-post: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 59.

Händer just nu i Gävleborg