Hyresgästföreningen besöker Mälardalens Högskola

Idag bor över 213 000 unga vuxna ofrivilligt kvar hemma hos sina föräldrar.

Det kanske är du eller någon av dina vänner som saknar bostad på grund av bostadsbristen?

Den 23 april besöker Hyresgästföreningen Mälardalens högskola för att prata med studenter om hur de ser på boendesituationen som ung vuxen.

Kom förbi och prata med oss!

IMBY

Vi gör detta inom kampanjen In my backyard som är ett samarbete mellan Hyresgästföreningen och Universal Music där fokus ligger på unga vuxnas möjligheter till boende.

Alla behöver ett eget hem.

inmybackyard.se      
@inmybackyard.se
#IMBY

Kontaktperson: Terese Sandberg, terese.sandberg@hyresgastforeningen.se, 010-459 13 49

Händer just nu i Västmanland