Boinflytande - grundkurs i Gävle

En kurs om boinflytande för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du kan påverka ditt boende och din boendemiljö.


Vi lär oss om boinflytandets grunder och våra möjligheter att utveckla verksamheten i våra bostadsområden. Gemensamt resonerar vi om hur vi kan arbeta med trygghetsfrågor, utemiljö, ombyggnadsfrågor och påverkan i kvarteret.

Under kursen går vi igenom:

 • Vad är boinflytande?
 • Hur kan ett boinflytandeavtal se ut?
 • Vilka frågor är relevanta för boinflytande?
 • Idéer och inspiration kring hur vi kan öka hyresgästernas inflytande

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg

 • 28 apr

  Boinflytande - grundkurs i Gävle

  2018-04-28 | Gävleborg, Gävle

  En kurs om boinflytande för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du kan påverka ditt boende och din boendemiljö.

 • 5 maj

  Funktionsutbildning - specialkurs i Gävle

  2018-05-05 | Gävleborg, Gävle

  Funktionsutbildningsdagen är en specialkurs om styrelsearbete och de olika funktionerna.

 • 9 maj

  Mitt Ljusne - studiecirkel i sex delar

  2018-05-09 | Gävleborg, Ljusne

  Vad behöver du och jag veta för att göra de ”rätta valen” för att få de bästa förutsättningarna för våra liv? Och hur påverkas vi av den historia och tidigare val som har gjorts på den plats vi befinner oss?

 • 15 maj

  Ekonomi i lokala hyresgästföreningen

  2018-05-15 | Gävleborg,Uppsala län,Västmanland, (kvällstid)

  En kurs för dig som är förtroendevald i en lokal hyresgästförening och vill lära dig mer om ekonomi för att kunna ta ett större ansvar och vara med i satsningen Ekonomi 2.0.

 • 17 maj

  Ekonomi i lokala hyresgästföreningen

  2018-05-17 | Gävleborg,Uppsala län,Västmanland, (kvällstid)

  En kurs för dig som är förtroendevald i en lokal hyresgästförening och vill lära dig mer om ekonomi för att kunna ta ett större ansvar och vara med i satsningen Ekonomi 2.0.