Funktionsutbildning - specialkurs i Gävle

Funktionsutbildningsdagen är en specialkurs om styrelsearbete och de olika funktionerna.

På den här kursen lär du dig mer om styrelsearbetet i praktiken.

Kursen riktar sig främst till förtroendevalda som ingår i en styrelse.

Under kursen tar vi upp frågor kring styrelsens

 • roller
 • uppdrag och ansvar
 • samt hur verksamheten kan organiseras.

Kursen fokuserar bland annat på kvarterslokalsansvarig, medlemsansvarig och ordföranderoll och sekreterarroll i en styrelse.

Funktionsutbildningsdag

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg

 • 23 apr

  Ekonomi i lokala hyresgästföreningen

  2018-04-23 | Gävleborg,Uppsala län,Västmanland, (kvällstid)

  En kurs för dig som är förtroendevald i en lokal hyresgästförening och vill lära dig mer om ekonomi för att kunna ta ett större ansvar och vara med i satsningen Ekonomi 2.0.

 • 24 apr

  Boinflytande - grundkurs i Söderhamn

  2018-04-24 | Gävleborg, Söderhamn

  En kurs om boinflytande för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du kan påverka ditt boende och din boendemiljö.

 • 25 apr

  Mitt Ljusne - studiecirkel i sex delar

  2018-04-25 | Gävleborg, Ljusne

  Vad behöver du och jag veta för att göra de ”rätta valen” för att få de bästa förutsättningarna för våra liv? Och hur påverkas vi av den historia och tidigare val som har gjorts på den plats vi befinner oss?

 • 28 apr

  Boinflytande - grundkurs i Gävle

  2018-04-28 | Gävleborg, Gävle

  En kurs om boinflytande för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du kan påverka ditt boende och din boendemiljö.

 • 5 maj

  Funktionsutbildning - specialkurs i Gävle

  2018-05-05 | Gävleborg, Gävle

  Funktionsutbildningsdagen är en specialkurs om styrelsearbete och de olika funktionerna.