Ekonomi i lokala hyresgästföreningen

En kurs för dig som är förtroendevald i en lokal hyresgästförening och vill lära dig mer om ekonomi för att kunna ta ett större ansvar och vara med i satsningen Ekonomi 2.0.

Under året införs ett nytt ekonomisystem för lokala hyresgästföreningar med enkelhet och ansvar som ledstjärnor.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Regler som finns inom Hyresgästföreningen för ekonomin
  • Vad innebär Ekonomi 2.0 i praktiken

Kursen ges virtuellt samt vid de fyra servicekontoren Uppsala, Gävle, Hudiksvall och Västerås.

Datum: 23 april, 15 maj, 17 maj, 18 oktober (kvällstid).

Grundkurs i ekonomiAnmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg

  • Inga träffar