Kurs - Valberedning

En kurs för dig som vill lära dig mer om att engagera och rekrytera förtroendevalda inom Hyresgästföreningen.

Kursen vänder sig till förtroendevalda valberedare på samtliga nivåer i Hyresgästföreningen. Syftet är att ge kunskap om och inspiration kring valberedningens uppdrag samt arbetssätt i Hyresgästföreningen.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Valberedningens uppgifter

  • Helhetssyn på rekrytering av förtroendevalda

  • Metoder och tekniker i valberedningens arbete

  • Mötesteknik för valberedare

Målgrupp: För valberedare på alla nivåer i Hyresgästföreningen.

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig. Anmälan är obligatorisk

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Susanne Lind via e-post: susanne.lind@hyregastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 72.

Samarbete med ABF: Hyresgästföreningens bildningsverksamhet genomförs i
samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Läs mer om ABF:s verksamhet här.

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar