Kurs - Utveckling i din förening

En workshop för dig som vill utbyta erfarenheter kring inflytande och engagemang i en kommunförening.

Workshopen vänder sig till dig som är aktiv i en kommunförening och har gått kursen Boinflytande grund eller Förening. Under workshopen delar vi med oss av kunskaper om hur vi kan välkomna och entusiasmera gamla och nya medlemmar.

Under workshopen går vi tillsammans igenom:

  • Hyresgästföreningens värdegrund
  • Kommunikation och konflikthantering
  • Aktivt jämställdhets- och mångfaldsarbete
  • Egenmakt och inflytande

Målgrupp: Förtroendevalda medlemmar i Hyresgästföreningen.

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig. Anmälan är obligatorisk

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Susanne Lind via e-post: susanne.lind@hyregastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 72.

Samarbete med ABF: Hyresgästföreningens bildningsverksamhet genomförs i
samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Läs mer om ABF:s verksamhet här.

Händer just nu i Uppsala län