Kurs - Sommarforum

Ett forum för dig till dig som är lokalt aktiv och vill utveckla engagemanget i ditt bostadsområde.

I år fyller Sommarforum 25 år. Sommarforum betyder seminarier, kultur, sol och gemenskap. En tradition med syfte att stödja och utveckla Hyresgästföreningens lokala engagemang.

Tillsammans med Unga Örnar har vi aktiviteter för barn 4-13 år under deltagarnas kurspass. Arrangörer är Hyresgästföreningens regioner Aros-Gävle, Mitt och Norrland i Samarbete med ABF.

Målgrupp: Sommarforum vänder sig till dig som är medlem i Hyresgästföreningen och är lokalt aktiv i ditt bostadsområde. Även dina barn är välkomna.

Intresseanmälan: Klicka här för att lämna din intresseamälan. Intresseanmälan är obligatorisk

Urval: Du ska vara lokalt aktiv inom Hyresgästföreningen. Vi ger förtur till dig som är förstagångsbesökare. Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder och har ambitionen att deltagarna ska representera så stor geografisk spridning som möjligt från vår region.

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Susanne Lind via e-post: susanne.lind@hyregastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 72.

Samarbete med ABF: Hyresgästföreningens bildningsverksamhet genomförs i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Läs mer om ABF:s verksamhet här.

Händer just nu i Gävleborg

  • Inga träffar