Rättigheter och skyldigheter - grundkurs i Uppsala

En kurs för dig som vill veta mer om dina rättigheter och skyldigheter i boendet och hur rättsläget ser ut för hyresgäster.

Under kursen går vi igenom de allmänna bestämmelser som finns i hyreslagen.

Du som hyresgäst får veta hur du kan påverka din boendesituation utifrån dina rättigheter och skyldigheter. Vi gör en genomgång av vilka bestämmelser som finns inom hyresrätten. I mån av intresse tar vi även upp frågan om egna arbeten/förbättringar.

Innehåll:

  • Rättigheter & Skyldigheter
  • Felanmälan
  • Brister/störningar
  • Uppsägning och krav vid avflytt

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Uppsala län