Påverka och synas - grundkurs i Uppsala

En kurs för dig som vill lära dig mer om hur vi kan synas och påverka - både i bostadsområdet och i större bostadspolitiska frågor.

Tillsammans diskuterar vi både hur vi kan kommunicera med medlemmar och hyresgäster, och hur vi kan kommunicera och bilda opinion kring frågor vi vill påverka.

Opinionsbildning och bostadspolitik behöver inte vara krångligt! Du får konkreta tips, idéer och verktyg.

Under kursen går vi igenom:

  • Hur kommunicerar vi enkelt, begripligt och enhetligt
  • Hur kan vi väcka opinion för våra frågor
  • Vilka kanaler och verktyg kan vi använda
  • Goda exempel

Påverka och synas

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar