Om oss - lär känna Hyresgästföreningen

En kurs för dig som är nyfiken på Hyresgästföreningen. Lär känna vilka vi är, vad vi gör och var vi kommer ifrån.

Den vänder sig framför allt till dig som är ny medlem, men även intresserade förtroendevalda och nyanställda är välkomna.

Kursen genomförs av en chef och en förtroendevald. Under kvällen används det nationella materialet för kursen Om oss inklusive filmer.

Deltagare bjuds på förtäring och dryck.

Under kursen går vi igenom:

  • Vision och värderingar
  • Medlemskap och folkrörelsearbete
  • Våra verksamheter
  • Vår organisation

Om oss - en baskurs

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg