Måldialog region Aros-Gävle 2015

  • Gävle

Förtroendevalda från hela regionen samlas för inspiration och fullmäktigemöte. På mötet går vi igenom inriktning och verksamhet för år 2016.

Lördagen bjuder på inspirerande seminarium och söndagen vigs åt fullmäktige. Då är också vår förbundsordförande Marie Linder på plats. Handlingar om måldialogen skickas ut i augusti.
                   
Anmäl dig till Ingalill Hållén-Johansson via e-postadressen ingalill.hallen-johansson@hyresgastforeningen.se eller på telefon 010-459 13 27 senast den 17 september. 
 
Meddela om du har några allergier eller annat vi behöver ta häsnyn till. Både boende och konferens är på Hotell Winn, men byggnaderna ligger på varsin sida om torget. Start- och sluttid för mötet kommer senare.

Händer just nu i Gävleborg