Kurs - Kvarterslokalen

En kurs där vi tillsammans hjälps åt att se möjligheterna i Hyresgästföreningens kvarterslokaler.

Kursen vänder sig till ansvariga för kvarterslokaler i lokala hyresgästföreningar. Under kursen resonerar vi tillsammans kring hur Hyresgästföreningen hanterar kvarterslokaler. Du får ditt uppdrag och ansvar förtydligat.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Rollen som ansvarig för en kvarterslokal
  • Hantering av kvarterslokaler
  • Övergripande dokument oh värderingar
  • Idéer och inspiration kring hur en kvarterslokal kan användas

Kursledare: Ermina Ilic, Hyresgästföreningen

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Andreas Sandahl via e-post: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 59.

Händer just nu i Västmanland

  • Inga träffar