Kurs: Valberedning

En kurs för förtroendevalda valberedare och ordföranden som vill lära sig mer om att engagera och rekrytera förtroendevalda inom Hyresgästföreningen.

Kursen valberedning
Kursen vänder sig till förtroendevalda valberedare och ordförande på förenings- och regionnivå i Hyresgästföreningen. Syftet är att ge kunskap och inspiration kring valberedningens uppdrag och arbetssätt i Hyresgästföreningen.

Under kursen går vi tillsammans igenom:
- Valberedningens arbetsuppgifter
- Helhetssyn på rekrytering av förtroendevalda
- Metoder och tekniker i valberedningens arbete

Den här kursen sker virtuellt på samtliga servicekontor i regionen!

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59.

Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg

Vill du också göra skillnad?

Som förtroendevald kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.