Kurs: Systematisk hyressättning - Uppsala

En kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper om systematiserad hyressättning.

Kursen är inriktad på införande och underhåll av systematiserade hyressystem. Hyressystem behövs för att med systematik och tydlighet visa hur bruksvärdet och hyrorna beräknas.

Under kursen går vi igenom:

  • Faktorer som påverkar systematiseringen
  • Egenskaper och kvaliteter i lägenhet och fastighet
  • Poängsystem
  • Hyresgästernas värderingar

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Kontaktperson: Andreas Sandahl, andreas.sandahl@hyresgastforeningen.se, 010-459 13 59

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar