Kurs: Revisor

En kurs för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur revisorarbetet fungerar i Hyresgästföreningen.

Kurs Revisor
Kursen vänder sig till revisorer, ordförande och ekonomiansvariga på region- och föreningsnivå. Syftet med kursen är att ge kunskap och inspiration för revisionsarbetet inom ramen för Hyresgästföreningens verksamhet.

För dig som är verksam på region- och föreningsnivå.

Under kursen går vi tillsammans igenom:
- Revisorns uppgifter
- Metoder och tekniker i revisorns arbete
- Lagar och regler som styr arbetet
- Nyheter på området

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59.

Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Uppsala län

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.