Kurs: Hyresförhandling, spets

Hyresförhandling spets är en kurs för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom förhandlingsarbetet för Hyresgästföreningen.

Kurs hyresf spets

En spetskurs för delegater i liten förhandlingsdelegation.

För dig som vill fördjupa dina kunskaper inom förhandlingsarbetet för Hyresgästföreningen.

Under kursen arbetar vi både integrerat och uppdelat med förhandlingar med privata samt kommunala allmännyttiga bostadsföretag.

Under kursen går vi tillsammans igenom:
- Företagsekonomiska grunder
- Bruksvärdessystemet i praktiken
- Kostnadsbegrepp
- Knäckfrågor vi möter i förhandlingar
- Hyresförhandling spets - fördjupa dina kunskaper

Förkunskaper: Du ska ha genomgått steg 1+2 i Hyresförhandling grund

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg