Kurs: Boinflytande - spets

Boinflytande spets är en fortsättningskurs för dig som vill lära dig mer om hur vi arbetar med delaktighet och medbestämmande inom Hyresgästföreningen.

Kursen Boinflytande spetsKursen är inriktad på Hyresgästföreningens arbete med boinflytande. Hur kan vi arbeta med boinflytande för att bli en bredare samhällsaktör och en mötesplats för boendefrågor? Syftet med kursen är att ge fördjupad kunskap och inspiration för att utveckla boinflytandearbetet.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

- Boinflytande med Hyresgästföreningen
- Våra styrdokument om boinflytande
- Hur kan vi utveckla boinflytandearbetet?
- Hur kan vi stärka vår legitimitet?

Förkunskaper:
Du har genomgått kursen Boinflytande grund.

Anmälan:
Sker via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59.

Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg

  • Inga träffar