Lär dig mer om boinflytande!

En kurs om boinflytande för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur du kan påverka ditt boende och din boendemiljö.

Vi lär oss om boinflytandets grunder och våra möjligheter att utveckla verksamheten i våra bostadsområden. Gemensamt resonerar vi om hur vi kan arbeta med trygghetsfrågor, utemiljö, ombyggnadsfrågor och påverkan i kvarteret.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Vad är boinflytande
  • Hur kan ett boinflytandeavtal se ut?
  • Vilka frågor är relevanta för boinflytande
  • Idéer och inspiration kring hur vi kan öka hyresgästernas inflytande.

Målgrupp: För intresserade medlemmar och förtroendevalda.

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Andreas Sandahl via e-post: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 59.

Händer just nu i Uppsala län