Kurs - Kommunicera mera

En kurs för dig som vill lära dig mer om hur vi kan synas i bostadsområdet och engagera fler med hjälp av kommunikation.

Tillsammans diskuterar vi hur vi bäst kommunicerar med medlemmar och hyresgäster. Vad fungerar bra och vad kan vi göra bättre? Du får tips, idéer och verktyg för en bra kommunikation i det lokala arbetet.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Vår grafiska profil
  • Hur uttrycker vi oss enkelt och begripligt
  • Kommunikation på internet och i sociala medier
  • Goda exempel

Målgrupp: För aktiva och intressade medlemmar och förtroendevalda

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig. Anmälan är obligatorisk

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Susanne Lind via e-post: susanne.lind@hyregastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 72.

Samarbete med ABF: Hyresgästföreningens bildningsverksamhet genomförs i
samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Läs mer om ABF:s verksamhet här.

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar