Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer besöker Hallstahammar

- Vinsten i att engagera sig i sitt bostadsområde är att kunna ha egenmakt. Lokalt engagemang leder till ett stärkt ledarskap, växande ansvarstagande, tryggare bostadsområden, fler goda förebilder och en ökad medvetenhet bland hyresgäster!

Det säger Dan Hersan, initiativtagare och förebild i HUVA.

Välkommen att träffa Hyresgästföreningens unga vuxna ambassadörer, HUVA, från Örebro.

HUVA kommer till Hallstahammars Kulturhus nu på onsdag för att berätta hur man i Örebro arbetade tillsammans för att skapa engagemang och framtidstro hos barn och unga vuxna i områden som samhället såg som omöjliga.

Ambassadörskapet har lett till fler uppdrag och inte sällan efterfrågas de unga vuxnas medverkan i debatter och samverkansgrupper.

Kontaktperson: Karin Enblom, karin.enblom@hyresgastforeningen.se, 010-4591560

Hyresgästföreningens Unga Vuxna Ambassadörer och inspiratörer

Händer just nu i Gävleborg