Funktionsutbildning - specialkurs i Gävle

Funktionsutbildningsdagen är en specialkurs om styrelsearbete och de olika funktionerna.

På den här kursen lär du dig mer om styrelsearbetet i praktiken.

Kursen riktar sig främst till förtroendevalda som ingår i en styrelse.

Under kursen tar vi upp frågor kring styrelsens

  • roller
  • uppdrag och ansvar
  • samt hur verksamheten kan organiseras.

Kursen fokuserar bland annat på kvarterslokalsansvarig, medlemsansvarig och ordföranderoll och sekreterarroll i en styrelse.

Funktionsutbildningsdag

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Gävleborg

  • Inga träffar