Freja Forum

Freja Forum är ett forum för jämställdhet, demokrati, mångfald och dialog. För första gången anordnas det nu i Sverige.

Freja Forum startade som ett projekt av Hyresgästföreningen Region Aros-Gävle och ideella organisationer på Västra Balkan och i Turkiet. Det övergripande målet är att stärka samhällsstrukturer i syfte att skapa/utveckla idella organisationer som långsiktigt kan vara en stark part i samhällsutvecklingen mellan länderna. I år anordnas forumet i Uppsala.

Du kan ta del av alla seminarier via Bambuser, direkt eller i efterhand. Gå till https://bambuser.com/channel/hyrdigfri

Program:

Fredag den 11 november klockan 18-22
Uppsala Konsert och Kongress.

Inledningsplenum, jubileumsfestligheter, mat och dryck.

Lördag den 12 november 9-16.30
Seminarier, workshops, utställning, kulturaktiviteter, föreläsningar och avslutningsplenum är de olika delarna. Målet är att ge deltagarna ett intressant utbud av aktiviteter som innebär att deltagarna själva kan skapa sina "egna" program från det utbud av workshops och seminarier som finns.

Lördag den 12 november 19-21
Scandic Uppsala Nord
Kvällen används för kulturutbyte och gemensam middag.

Söndag den 13 november 9-12
Scandic Uppsala Nord Training sessions.
Deltagarna väljer mellan fyra parallella arbetsseminarier. Alla som deltar erhåller ett diplom.

Anmälan på www.frejaforum.se

Om du har frågor är du välkommen att kontakta
Margareta Eklund 070-303 09 62 , eller Titti Persson 076-798 07 16 , eller e-post till info@frejaforum.com.
Konferensavgift 1000 kr (i priset ingår alla måltider).
Vid behov av logi finns rum förbokade på Scandic Uppsala Nord. Kontakta oss för mer information. Observera att logikostnaden inte är inkluderad i konferensavgiften.

--------------------------------

Händer just nu i Gävleborg

  • Inga träffar