Lär dig mer om styrelsearbete!

En kurs för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur styrelsearbete i Hyresgästföreningen praktiskt går till.

Kursen riktar sig främst till förtroendevalda som ingår i en styrelse. Under kursen tar vi upp frågor kring styrelsens roller och ansvar samt hur verksamheten kan organiseras.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Styrelseuppdraget
  • Det gemensamma ansvaret
  • Nyckeldokument som styr vår verksamhet
  • Våra värderingar

Kursledare: Karin Enblom, verksamhetsutvecklare, Hyresgästföreningen 

Anmälan: Via e-post till: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Andreas Sandahl via e-post: utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 59.

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar