Kurs - Förening

En kurs för dig som är intresserad av att lära dig mer om hur styrelsearbete i Hyresgästföreningen praktiskt går till.

Kursen riktar sig främst till förtroendevalda som ingår i en styrelse. Under kursen tar vi upp frågor kring styrelsens roller och ansvar samt hur verksamheten kan organiseras.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Styrelseuppdraget
  • Det gemensamma ansvaret
  • Nyckeldokument som styr vår verksamhet
  • Våra värderingar

Målgrupp: Förtroendevalda medlemmar i Hyresgästföreningen.

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig. Anmälan är obligatorisk

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Susanne Lind via e-post: susanne.lind@hyregastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 72.

Samarbete med ABF: Hyresgästföreningens bildningsverksamhet genomförs i
samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Läs mer om ABF:s verksamhet här.

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar