Kurs - Energi och miljö

En kurs för dig som vill få konkreta och praktiska verktyg till att engagera fler i boendemiljöfrågor.

Klimatfrågan är inte bara internationell, den är i lika hög grad en boendefråga. Vi behöver därför bli fler som sprider kunskap om boendemiljöfrågor. Kursen ger dig de kunskaper du behöver för att engagera fler medlemmar i miljöarbetet.

Under kursen går vi tillsammans igenom:

  • Energi nu och i framtiden
  • Nya energislag
  • Miljö och ekonomi
  • Handlingsprogram

Målgrupp: Förtroendevalda medlemmar i Hyresgästföreningen.

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig. Anmälan är obligatorisk

Övrig information: Vid frågor eller funderingar om kursen kontakta Susanne Lind via e-post: susanne.lind@hyregastforeningen.se eller telefon: 010-459 13 72.

Samarbete med ABF: Hyresgästföreningens bildningsverksamhet genomförs i samarbete med Arbetarnas Bildningsförbund (ABF). Läs mer om ABF:s verksamhet här.

Händer just nu i Uppsala län