En hållbar bostadspolitik - specialkurs i Uppsala

Välkommen till ett bostadspolitiskt samtal för dig som vill diskutera modern bostadspolitik och hur du kan påverka politiker och andra beslutsfattare.

Sverige har under en längre tid byggt för lite och fel. Skenande bostadsrättspriser, höga hyror och trångboddhet är vardagen för många människor. Detta bostadspolitiska misslyckande kan inte fortgå och hyresgästföreningen kräver att politiken tar det yttersta ansvaret och säkrar medborgarnas tillgång till en anständig bostad. En av Hyresgästföreningens viktigaste uppgifter är att arbeta för ett bättre boende och påverka samhällsutvecklingen. Det handlar om allas rätt till en god bostad till en rimlig kostnad.

Välkommen till en kväll i bostadspolitikens tecken där vi diskuterar hur en modern bostadspolitik ska utformas och hur vi ska göra för att påverka våra politiker och andra beslutsfattare.

En hållbar bostadspolitik - specialkurs

Anmälan sker med e-post till utbildning.aros-gavle@hyresgastforeningen.se eller till Andreas Sandahl tel: 010-459 13 59. Om du anmäler dig via e-post skriv gärna: Anmälan till [kursnamn], [datum], [ort] i ämnesraden.

När du har blivit antagen till en kurs kommer en bekräftelse med e-post cirka 7 dagar före kurs om inte annat anges. I bekräftelsen framgår exakta tider och plats för kursen.

Har du inte någon e-postadress kommer bekräftelsen med post.

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar