Bostadsmöte Hågaby

Hur kan vi tillsammans verka för ett bättre boende?

Alla boende i Hågaby bjuds in till en kväll där vi pratar om hur vi kan få ett trivsammare och tryggare bostadsområde.

Dagordning på mötet

  • Uppsalahems nya förvaltare för område väst Jacob Sundbom presenterar sig och berättar om aktuellt i Uppsalahem och Hågaby.
  • Verksamhetsplanering under 2016. Styrelsen presenterar sitt förslag till verksamhet och budget. Kom gärna med egna förslag och idéer till fritidsverksamheten. Vi beslutar därefter vad vi ska göra i vårt område nästa år och hur mycket pengar vi ska begära. Se styrelsens förslag på baksidan.
  • Diskussion hur lokalen ska användas och andra aktuella punkter i området.
  • Övriga frågor.

Fika serveras under kvällen.

Varmt välkomna!
Hälsar Lokala hyresgästföreningen Hågaby

Händer just nu i Uppsala län