Årsmöte Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta

  • Knivsta
  • Uppsala

Välkommen på årsmöte med Hyresgästföreningen Uppsala-Knivsta! Ett bra tillfälle att göra din röst hörd och att träffa andra medlemmar.


Som medlem har du rösträtt i de frågor som tas upp. Årsmötet är ett tillfälle att få mer inblick i föreningens arbete och träffa de personer som är engagerade. Kanske blir du till och med själv intresserad av att engagera dig på något sätt! 

Vi bjuder på förtäring. Handlingarna finns att hämta på kontoret, Storgatan 32 från och med måndagen den 13 mars.

Händer just nu i Uppsala län