Temamöte ombyggnation

Många bostadsområden står inför större renoveringar och ombyggnationer. Många hyresgäster känner en oro över hur dessa processer kan påverka dem. Därför bjuder vi in alla intresserade till ett temamöte om ombyggnation.

På mötet kommer vi att informera vad ombyggnationer innebär för dig som hyresgäst, vad som händer med din hyra samt vad du för möjligheter att påverkar processen.

Anmäl dig till info.aros-gavle@hyresgastforeningen.se, skriv "Anmälan till infomöte" i ämnesraden samt datum.

Anmälan är obligatorisk. Antalet platser är begränsade.

Händer just nu i Uppsala län

  • Inga träffar