Bostadsmöte Idealbyn

Hur kan vi tillsammans verka för ett bättre boende?

Alla boende i Idealbyn bjuds in till en kväll där vi pratar om hur vi kan få ett trivsammare och tryggare bostadsområde. På plats finns Hyresgästföreningen Håbo, Anna Hallberg, jurist på Hyresgästföreningen Uppsala, och Sofia Bergström, verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen Uppsala.   

Fika serveras under kvällen.

Varmt välkomna!
Hälsar Hyresgästföreningen Håbo

För mer info kontakta Hyresgästföreningen Håbo:

Mail: habo@hyresgastforeningen.se Telefon: 072 – 245 64 26

Händer just nu i Uppsala län