Välkommen till årsmöte Örnsköldsvik

Hyresgästföreningen Örnsköldsvik hälsar alla sina medlemmar välkomna till årsmöte.

Människor som deltar på ett årsmöte.Årsmötet är en möjlighet för dig som medlem att påverka Hyresgästföreningens verksamhet. 
Vilka tycker du är våra viktigaste frågor och hur tycker du att vi ska jobba? 
På mötet pekar vi tillsammans ut färdriktningen för året som kommer.

Under mötet kommer verksamhetsberättelsen och övriga handlingar att delas ut och gås igenom.

Vi bjuder på fika.

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Händer just nu i Västernorrland

  • Inga träffar