Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Finansieringsrapport
Erik Normark
Finansiering för fler bostäder

Seminarium: Så tar vi Sverige ur bostadskrisen!

Sverige lider av en allvarlig och tilltagande bostadsbrist. Samtidigt befinner sig ekonomin i recession med fallande byggtakt och stigande arbetslöshet, i synnerhet bland unga som redan innan pandemin haft svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Trots en kraftig högkonjunktur har marknaden visat sig oförmögen att på egen hand möta ungas bostadsbehov. För att klara situationen behöver staten kliva in. Frågan är hur?

Ta del av Hyresgästföreningens förslag i nya rapporten Finansiering för fler bostäder. Välkommen till ett webbinarium med rapportens  författare, ekonomen Ragnar Bengtsson i  samtal och statsvetaren och bostadexperten Julia Synnelius, om hur vi tar Sverige ur bostadskrisen!

Se hela seminariet här!


Statliga lån på 29 miljarder kronor kan lösa bostadskrisen

I Hyresgästföreningens rapport ”Finansiering för fler bostäder” föreslås att staten ska ge lån i stället för bidrag för att öka bostadsbyggandet. Det skulle då kunna bygga bort bostadsbristen på tio år.

Under Hyresgästföreningens webbinarium som sändes på Facebook den 15 oktober presenterades rapporten ”Finansiering för fler bostäder” av utredaren och rapportförfattaren Ragnar Bengtsson. Rapporten är Hyresgästföreningens första delrapport av tre för en ny heltäckande bostadspolitik.

- Dagens system kan inte bygga bort bostadsbristen. Men med 29 miljarder kronor i statliga lån kan vi lösa det, nästan gratis, sa Ragnar Bengtsson.

Det är kostsamt att bygga nya fastigheter. Förenklat krävs det ett eget kapital och banklån för att finansiera byggandet. Ett statligt lån skulle kunna trycka ner andelen eget kapital och med det i slutändan ge en lägre hyra för slutkunden, hyresgästen.

- Det är det investeringsstödet gör idag. Ett lån i stället för bidrag går att göra långt större än dagens stöd, samtidigt som det kan stabilisera byggandet och blir billigare för skattebetalarna. För en trea på 70kvm skulle det kunna trycka ner slutkostnaden från 1 800 kr/kvm/mån till 1 600 vilket ger cirka 1 000 kr lägre hyra i månaden, 9 300 kr i stället för 10 500 kr. Det kan tyckas lite men det gör en enorm skillnad.

Om man delar in Sveriges befolkning i tio grupper utefter inkomst så får man tio deciler, där decil 10 innehåller höginkomsttagare med inkomst 67 000 kr/mån och decil 1 är den grupp som tjänar minst, 8 500 kr/mån.  

- För att ha råd att hyra en tvåa på 53 kvm behöver du befinna dig i decil 6 och 7 och över. Med statliga bygglån och ökade bostadsbidrag skulle fler deciler kunna efterfråga nyproducerade hyresrätter, i praktiken fördubblas gruppen som vill och kan hyra en nybyggd lägenhet. Vi kan då bygga mer för fler. 

Boverket har gått ut med att det behöver byggas 65 000 nya bostäder om året för att komma till rätta med bostadsbristen. Troligen kommer ungefär 35 000 av dem behöva vara hyresrätter.

- Genom hyreskrav kan det ekonomiska stödet ge lägre hyra och vinsten används till att bygga fler hyresrätter. Ges ekonomiskt stöd till det ägda boendet är det svårt att hålla tillbaka en prisinflation. Lägre ränta höjer priserna på bostäder, mark och produktionskostnader.

Ragnar Bengtsson fick frågan om det finns stöd för rapportens tankegångar hos riksdagspolitikerna. På det svarade han att det inte finns något parti som har en ordentlig bostadspolitik.

- De som inte håller med om att detta kan vara en lösning, måste avkrävas bättre svar på vad lösningen på bostadskrisen då är. Där kan alla hjälpa till och ställa frågor till sina lokala riksdagspolitiker. Mejla rapporten till politiker, ta med den till valstugorna och kräv svar, sa Ragnar Bengtsson.  

Text: Kristina Sjöberg