Antti Kurvinen
Hyresgästföreningen
Antti Kurvinen

Viskaforsmodellen med passivhus i trä gav lägre hyra

Genom att ifrågasätta kostnadskalkyler går det att hålla hyran nere. Det visar Antti Kurvinen i sin forskning där Viskaforshems passivhus i trä utgör fallstudie.

Forskaren bakom rapporten ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande” är Antti Kurvinen från Tammerfors Universitet i Finland och gästforskare vid CBA Chalmers. I sin forskning har han studerat allmännyttan Viskaforshems 18 passivhusvillor i trä som uppfördes 2010. Genom att ifrågasätta lönsamhetskalkyler och andra sanningar kunde Viskaforshem bygga villorna med kvalité och hållbarhet och ändå pressa hyresnivån. Modellen kallas Viskaforsmodellen.  

-        Det finns ett inbyggt problem i avkastningskalkylerna där risken anges som vakanser. Perifera lägen har ofta högre vakansgrad och det i sin tur ger då högre avkastningskrav, som i sin tur ger högre hyror och det leder till att människor inte har råd att bo kvar, och vakansgraden och därmed risken ökar. Det måste gå att se annorlunda på detta, sa Antti Kurvinen under ett webbinarium som anordnades av Boinstitutet.

Mikael Bengtsson är vd på det allmännyttiga Viskaforshem och han såg ett behov att vända på den negativa utvecklingen bruksorten genomgick.

-        Vi såg att vi måste tillföra något nytt. Det är fint här och om vi kan bygga attraktiva bostäder med kvalité och överkomliga hyror så vill människor bo här. Vi satsade på att bygga passivhus i trä för att få ner kostnader för drift- och underhåll. Vår livscykel på 100 år ger också att avkastningskravet kan hållas på en lägre nivå och det tillsammans skapade de 18 villorna, sa Mikael Bengtsson.

Just långsiktigheten är viktig menade Bengtsson och på frågan om han har något råd att ge till andra som vill bygga till kostnader som fler har råd med sa han att det gäller att ha is i magen, bygga miljövänligt och attraktivt.

Andra röster om Viskaforsmodellen
Efter att Antti Kurvinen kort presenterat sin rapport, som finns utgiven av Studentlitteratur, kommenterade olika experter inom bostadspolitiken forskningsresultatet. Först ut var Hans lind, professor i fastighetsekonomi och tidigare vid KTH.

-        Rapporten belyser väldigt väl vad det är man ska tänka på. Kalkyler byggs på antaganden och inte på de faktiska förutsättningarna. Det primära problemet är utbudet av mark. Det måste finnas mark att kunna bygga på. Lite drastiskt kan jag tycka att det kommunala planmonopolet ska avskaffas och staten måste gå in och precisera bostadsbyggbehovet, sa Hans Lind

Beatrice Nordling från Uppsalahem berättade om hur de har arbetat med konsultföretaget Tyréns för att bedöma vilket behov av bostäder som finns i Uppsala.

-        Vi har ett behov av billiga bostäder. Det är unga och de med kort kötid som inte kan efterfråga bostäder. Vi ser stora möjligheter att utveckla våra modeller för att ta större hänsyn till social hållbarhet. Men det finns modeller som låser fast oss, ekologi ställs mot ekonomi. Bruksvärdesmodellen är ett sådant stopp där vi får pengar för att riva ut befintliga fungerande kök och sätta in nya. Som allmännytta kan vi gå före och visa vägen och utmana de modeller som uttjänat sitt syfte, sa Beatrice Nordling.

Hyresgästföreningens chefsekonom Martin Hoverberg kommenterade också rapporten.  

-        Det är inspirerande med ett företag som vågar vara kreativa, sa Martin Hoverberg och syftade på Viskaforshem.  

-        Rapporten visar att kalkylinstrumenten slår knut på sig själva. Om det är så att det inte är produktionskostnader som de driver prisutvecklingen utan priset som driver kostnaden så blir lösningarna väsensskilda hur vi ska komma åt problemet.

 

Den 14 oktober kl 12 kommer en entimmes webbinarium anordnas på Boinstitutets webb där Antti Kurvinen presenterar sin forskning och rapporten ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande”.