Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bilden visar en grå husfasad
Pawel Czerwinski/Unsplash

Viktiga lagändringar kring andrahandsuthyrning som kan beröra dig

Under sommaren 2019 beslutade riksdagen att nya lagar som rör åtgärder mot handel med hyreskontrakt samt bestämmelser om tillval, ska börja gälla. Beslutet innebär många viktiga förändringar som kan beröra dig som är hyresgäst. Här kan du läsa mer om de olika delarna.

För att få hyra ut i andrahand, det vill säga när du låter någon annan självständigt använda din bostad, behöver du alltid ett tillstånd från din hyresvärd eller från Hyresnämnden. I de lagändringar som börjar gälla 1 oktober 2019 skärps reglerna för den som hyr ut otillåtet eller den som tar ut för hög hyra.

Här hittar du mer information samt frågor och svar om lagändringarna.

När blir det brottsligt?

Hur funkar från- eller tillval?

Vad gäller vid lägenhetsbyte?

Läs mer om lagändringarna

Vräkning och fängelse – skärpta straff på andrahandsmarknaden
Lag ska ge mer valfrihet – men tillvalen kan bli dyrare i längden
Nu kan tillval bli ännu dyrare 
Lagtext på riksdagens webbplats