Marknadshyreskollen

Två myter och en sanning om marknadshyror

Regeringen har tillsatt en statlig utredning om införandet av fri hyressättning i nyproduktion. Enklare uttryckt: marknadshyror i nybyggda hyreslägenheter. Utredningen avslutas måndag den 31 maj. Här listas två myter och en sanning om marknadshyra.

1. ”Fler hyresrätter kommer byggas”

När Hyresgäst­föreningen har undersökt hinder för bostadsbyggande genom enkäter till byggaktörer, har vi kunnat konstatera att ingen av de som besvarat enkäten uppger att en omställning till marknadshyror skulle lösa de problem man upplever. Tvärtom uppges det vara ett problem i sig att många människor inte har råd att efterfråga det som byggs i dag – hyrorna är helt enkelt för höga.

Jämför även med bostadsrättsmarknaden som trots marknadspriser inte möter utbudet.

2. ”Bättre användande” av hyresrätterna

Vi kan konstatera att högre hyror sannolikt skulle leda till att de som inte har råd tränger ihop sig. På grund av inkomstskillnader kommer det se olika ut för olika hushåll, vilket innebär att din inkomst i högre utsträckning kommer avgöra vilken boendestandard du har råd med.

Det handlar också om en värdering av vad ”bättre användande” innebär. Trångboddhet är ett problem som vi har försökt bygga bort under en lång tid. Under pandemin har det även fått svåra följder. En tillräcklig bostadsyta per person är något Hyresgäst­föreningen ser som en rättighet och grunden för ett värdigt liv.

3. ”Ökad rörlighet”

Det stämmer faktiskt att rörligheten ökar, men på bekostnad av trygghet. Här skiljer sig synen på hyresrätten som boendeform mellan förespråkare och motståndare till marknadshyror. Förespråkarna för marknadshyror ser hyresrätten som en tillfällig bostad, ofta som något man bara bor i tills man köper sitt boende. Hyresgäst­föreningen ser tvärtom hyresrätten som en boendeform för hela livet.

Vill du säga nej till marknadshyror? Skriv under här.
Läs mer om marknadshyror här.